kontakt

Informujemy iż zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.:

Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z naszej strony www,  oraz współpracy z naszą firmą  jest

Marcin Taperek, ul. Serwitucka 21b, 05-230 Kobyłka

Inspektorem ochrony danych osobowych w KOLOROWE DMUCHAŃCE  jest
Marcin Taperek, e-mail: kolorowedmuchance@gmail.com

Dane osobowe przetwarzane są :

  • w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji składanych zamówień;
  • w celu realizacji składanych zapytań ofertowych
  • w celu rozpatrywania składanych  reklamacji

Jednocześnie informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody osób których dane dotyczą w celu świadczenia usług firmy ALWIKS;
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany; posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

W celu uzyskania szczegółowych informacji o RODO zapraszamy do zapoznania się z oficjalnym rządowym przewodnikiem, pod adresem:

https://www.mpit.gov.pl/media/50521/PrzewodnikMSP_RODO_2018.pdf